kontakt

ADRESA:

Galvaniho 15/B
821 04 Bratislava

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

tel.: 0908 50 90 91
email: info@potocan.sk

BANKOVÉ SPOJENIE:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4022 069 066/7500
IBAN účtu: SK05 7500 0000 0040 2206 9066